500 TL ve ÜZERİ KARGO BEDAVA

KVKK

ÖZ-BAŞKENT SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİGIDA İNŞAAT TURİZM İÇ VE DIŞTİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLER AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerin korunmasını isteme, öncelikle Anayasal bir hak olup, kişisel verilerin işlenmesinde kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uymaları gereken usul ve esasları düzenlemek amacıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel verilerinizin toplanması, işlenmesi, aktarılması ve Kanun kapsamındaki haklarınıza dair sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. ÖZ-BAŞKENT SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİGIDA İNŞAAT TURİZM İÇ VE DIŞTİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ olarak, kişisel verilerin yasalara uygun olarak işlenmesi ve korunması önceliklerimiz arasındadır. Şirket olarak müşterilerimizin, potansiyel müşterilerimizin, çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın, şirket hissedarlarımızın, şirket yetkililerinin, ziyaretçilerimizin, iş birliği içinde olduğumuz kurumların çalışanları, hissedarları ve yetkilileri, başka işverene bağlı olarak işyerimizde çalışanlar ve üçüncü kişilerin kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’na uygun olarak işlenmesine ve korunmasına büyük önem veriyoruz.

 

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Toplanması
Kişisel verileriniz, ÖZ-BAŞKENT SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİGIDA İNŞAAT TURİZM İÇ VE DIŞTİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ olarak size sunulan ürün ve hizmetlerden faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılacaktır. Sizlere daha iyi hizmet verebilmek için Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre kişiselleştirerek sizlere önerilmesi; Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini; Şirketimizin ve Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; Şirketimizin iş ve ticari stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla ticari faaliyetlerimizi yürütmek çerçevesinde 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen Kişisel Veri İşleme Şartları ve Amaçları dahilinde işlenmektedir.

 

6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen Kişisel Veri İşleme Şartları ve Amaçları çerçevesinde https://www.eyfene.com/ internet adresinden sizler ile paylaşılmış olan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında belirtilen amaçlarla sınırlı olarak çalışanlarımız, iş ortaklarımız, hissedarlarımız, tedarikçilerimiz, şirket temsilcisi ve hukuken yetkili vekillerimiz ve hukuken yetkili kamu/özel kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir. Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgi için; https://www.eyfene.com/ internet adresimizden Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasına ulaşabilirsiniz.

 

İşlemeye Yönelik Hukuki Sebeplerimiz
Kişisel verilerinizi, ÖZ-BAŞKENT SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİGIDA İNŞAAT TURİZM İÇ VE DIŞTİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ tarafından internet sitesi, mobil uygulamalar, çağrı merkezi ve fiziki kanallar gibi farklı kanallarda icra edilen teknik ve süreçsel yöntemlerle; bu kanalları kullanarak sizlere ticari hizmetlerimizi sunmak ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek noktasında uygulama imkânı bulan ilgili mevzuat, sözleşme, talep, ticari teamül ve dürüstlük kurallarına dayalı olarak ortaya çıkan ve icra edilenhukuki sebepler için toplanmaktadır. Bu sebeple toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen Kişisel Veri İşleme Şartları ve Amaçları kapsamında bu Kişisel Veri Aydınlatma Metninde belirtilen işleme şartları dahilinde işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinize ilişkin sahip olduğunuz haklar:

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığınıöğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize
bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi https://www.eyfene.com/ internet sitemizdeki Başvuru Formu üzerinden gönderebilirsiniz. Şirketimizce kişisel verileri işlenen ilgili kişiler olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi mevzuata uygun şekilde bize iletmeniz durumunda, Şirketimiz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi durumunda, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na, ilgili yönetmelik ve tebliğlere https://www.kvkk.gov.tr/ linki tıklayarak ulaşabilir, detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz.

Test

Form Gönderimi

Tamam

Şimdilik !!!
Ankara İçi
WHATSAPP0 5495856257
KVKK'na uygun olarak kullanıcı deneyiminizi iyileştirmek için çerezler kullanıyoruz. Sitemizi ziyaret etmekle çerez ve gizlilik politikamızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi edinmek için Gizlilik ve Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.
Kabul Et
Daha Fazla Bilgi